Kezdőszem /Szálhurok
Hajtsuk a szálat egyszer a horgolótűre, majd elölről vezetve jobbról fektessük a szálat ismét a tűre. A szál így pontosan úgy lóg, hogy a horgolótű fejével könnyedén megfoghatjuk és áthúzhatjuk a tűn lévő szálon. Az így keletkezett hurokba horgoljuk az 1. sor szemeit. Az 1. sor elején a rövidpálcát 1, az egyráhajtásos pálcát pedig 3 légszemmel helyettesítjük. Ezután a hurkot megfelelő feszességűre húzzuk.

Láncszem
Öltsünk a horgolótűvel a következő szembe, leöltési helyre. A vezetőszálat fogjuk meg a tűvel, és ugyanekkor húzzuk át a tűn található hurkon. A láncszemeket akkor horgoljuk, amikor a következő kör vagy sor kezdetéhez szeretnénk eljutni. A láncszem a legalacsonyabb öltésfajta.

Rövidpálca
Öltsünk a horgolótűvel a szembe, és húzzuk át a vezetőszálat a szemen. Most 2 hurok van a tűn. Ismét húzzuk át a vezetőszálat a tűn található két hurkon. A rövidpálca magasabb, mint a láncszem, de alacsonyabb, mint az egyráhajtásos pálca. A sor elején 1 légszemet horgolunk helyette.

Félpálca
A félpálca átmenet a rövidpálca és az egyráhajtásos pálca között: ugyanúgy rátekerjük a tűre a szálat, mint az egyráhajtásos pálcánál, áthúzunk egy hurkot, majd a szálat megfogjuk, és egyszerre húzzuk át a tűn lévő mindhárom szemen. A félpálcával elkerülhetjük az éles ugrásokat a rövidpálca és az egyráhajtásos pálca között. A sor elején 2 légszemet horgolunk helyette.

Egyráhajtásos pálca
Tekerjük a vezetőszálat egyszer a tű köré, és öltsünk a következő szembe. Húzzuk át a szálat a szemen. Aztán ismét tekerjük a szálat egyszer a tűre, és húzzuk át a tűn található első két hurkon. A szálat ismételten tekerjük a tűre, és ezt a hurkot is húzzuk át a tűn lévő következő 2 hurkon. A sor elején 3 légszemet horgolunk helyette.

Kétráhajtásos pálca
Tekerjük a vezetőszálat kétszer a tű köré (2 ráhajtás). Az előző sor következő szemébe öltünk, áthúzunk egy hurkot a szemen és az 1. ráhajtáson. Most egy szem és a 2. ráhajtás van a tűn. Megfogjuk a szálat, áthúzzuk a hurkon és a ráhajtáson. Végül a szálat áthúzzuk a tűn lévő mindkét hurkon. Ügyeljünk arra, hogy fordulásnál a sor elején 4 légszemet kell horgolnunk (=1 kétráhajtásos pálca).

Háromráhajtásos pálca
Ugyanúgy készül, mint a kétráhajtásos, de 3 ráhajtást veszünk a tűre, beöltünk a következő szembe, majd a szálat áthúzzuk egy hurkon és egy ráhajtáson. 4 ráhajtással négyráhajtásos pálcát kapunk, 5 ráhajtással ötráhajtásos pálcát, stb. Ügyeljünk arra, hogy a háromráhajtásos pálcánál 5 helyettesítő légszemet, az ötráhajtásos pálcánál 6 helyettesítő légszemet kell horgolni.

Patentpálca
Akkor alkalmazzuk elsősorban, ha a recehorgolásnál nagyon fontos, hogy szép, egyenletes négyzeteket kapjunk. Ideális a grafikus mintákhoz, mivel egy kicsit alacsonyabbak, így stabilabbak, mint a kétráhajtásos pálcák. Lehet, hogy először kicsit szokatlannak tűnik az elkészítése, de aztán nagyon jól lehet vele haladni.
Az egyráhajtásos pálcánál megszokottak szerint tekerjük a vezetőszálat egyszer a tű köré, és öltsünk az alatta lévő szembe, és húzzuk át a szálat. A szálat nem húzzuk át a tűn lévő mindkét hurkon, csak az utoljára felhúzotton. Még egyszer megfogjuk a vezetőszálat, majd a szemet az egyráhajtásos pálcánál szokásos módon végig lekötjük, vagyis a felhúzott szálat 2x 2 hurkon keresztül.

Rövidpálca (rövidP)
Öltsünk a horgolótűvel a következő szembe/leöltési helyre, és húzzuk át a vezetőszálat a szemen. Most 2 hurok van a tűn. Még egyszer tekerjük a szálat a tűre, és egyszerre húzzuk át a tűn fekvő mindkét szemen = 1 rövidpálca. A rövidpálca magasabb, mint a láncszem, de alacsonyabb, mint az egyráhajtásos pálca.
Reliefpálca
Olyan pálca (általában egyráhajtásos), melynél az előző sor egyráhajtásos pálcája körül elölről hátrafelé, vagy hátulról előrefelé öltünk be, így a minta kidomborodik.

Egyráhajtásos pálca szaporítása
A sor elején megfelelő számú légszemre egyráhajtásos pálcákat horgolunk; a sor végén megfelelő számú kétráhajtásos pálca az utolsó egyráhajtásos pálca tövébe.

>Egyráhajtásos pálca fogyasztása
A sor elején a fogyasztandó szem felett láncszemet horgolunk; a sor végén a fogyasztandó szemeket nem hurkoljuk le.

Kezdés nagyon sok szemre

Megspórolhatjuk a hosszantartó számolgatást, ha csak egy nagyjából megfelelő hosszúságú kezdősort hurkolunk, de lógni hagyunk egy hosszabb darab horgolócérnát. Erre fogunk a kezdéstől a leszámolható minta szerint horgolni. Amennyiben nem elég hosszú a kezdő légszem-lánc, akkor a hiányzó szemeket egyszerűen csak mellé hurkoljuk. Túl hosszú lánc esetén a fölösleges szemeket lebontjuk. Ezzel a módszerrel elkerülhető a hibás számolás, és rengeteg időt takaríthatunk meg.

A recemintáról

1. receminta
A minta egy 2 szem felett elhelyezkedő négyzetből áll. Tehát a szedőszemek száma a leszámolható mintában megadott négyzetek számának a duplája + 1 szem az utolsó szemnek + a sor 1. szemét helyettesítő légszem. Minden üres négyzet egy egyráhajtásos pálcából (vagy patent- vagy kétráhajtásos pálcából – modelltől függően) áll és 1 légszemből, amivel 1 szem fölött átmegyünk. Minden betöltött négyzet 2 egyráhajtásos pálcából (vagy patent- vagy kétráhajtásos pálcából) áll, ahol a második egyráhajtásos pálcát – ha a leírásban másképp nem szerepel – nem az alatta fekvő üres négyzet légszemébe horgoljuk, hanem a légszem köré.

2. receminta
Ezzel a mintával a horgolt motívumok mutatósabbak lesznek, így igen gyakran használjuk horgoláskor. Úgy dolgozunk, mint az 1. mintánál, de itt minden négyzet három szemből áll. Az üres négyzetet 1 egyráhajtásos pálcával horgoljuk (patent- vagy kétráhajtásos pálcával) és 2 légszemmel. A betöltött négyzet itt 3 egyráhajtásos pálcából áll (patent- vagy kétráhajtásos pálcából)

Mindkét recemintánál érvényes:
Minden sor 1 hozzáadott egyráhajtásos pálcával (patent- vagy kétráhajtásos pálcával) végződik.

A következő adatok az egyráhajtásos pálcával készült 2. recemintára vonatkoznak. Eltérés esetén az 1. recemintára vonatkozó adatok zárójelben találhatóak. Amennyiben egyráhajtásos pálca helyett patent- vagy kétráhajtásos pálcával dolgozunk, a légszemek számát megfelelően kell növelni, ill. a sort megfelelően nagyobb pálcával kell zárni.

Minden sorban légszemmel helyettesítjük az első szemet: az egyráhajtásos pálcát 3 légszemmel, a patentpálcát a horgolási módunk szerint 3-4, a kétráhajtásos pálcát 4 légszemmel.

Egyenes fogyasztás
A sor elején a fogyasztandó szemet láncszemmel kihagyjuk. A következő egyráhajtásos pálcát 3 légszemmel helyettesítjük. A sor végén a fogyasztandó szemet nem horgoljuk le.

Betöltött négyzetek ferde fogyasztása
A sor elején 4 légszemet horgolunk az 1. egyráhajtásos pálcához, azután a következő 3 (2) egyráhajtásos pálcát együtt lehorgoljuk. A sor végén ennek megfelelően az utolsó 3 (2) pálcát az utolsó szem előtt és 1 kétráhajtásos pálcát az utolsó szembe együtt lehorgolunk. Ezzel a fogyasztással a munka szegélye szép lesz, és sokkal kellemesebb így horgolni. Akkor is alkalmazhatjuk, ha a széleket üres négyzetekkel horgoljuk.

Üres négyzetek ferde fogyasztása
A sor elején a megfelelő számú helyettesítő légszem helyett eggyel több légszemet hurkolunk. Így egy ferde rész keletkezik, mely légszem közbeiktatása nélkül átvezet a következő „rendesen” horgolt négyzethez.
A sort ennek megfelelően légszem közbeiktatása nélkül 1 kétráhajtásos pálcával fejezzük be.

Betöltött négyzetek ferde szaporítása
A sor elején a megfelelő számú helyettesítő légszem helyett eggyel több légszemet hurkolunk, az 1. szembe 3 (2) pálcát horgolunk. A sor végén az utolsó szembe 3 (2) pálcát horgolunk + még egyet a szemek méretének megfelelő „méretben”.

Egyenes szaporítás
A sor elején a megfelelő számú helyettesítő légszem + forduló-légszemet hurkolunk, amelyre majd később a szükséges négyzeteket ráhorgoljuk.
1 üres négyzethez a sor végén az utolsó egyráhajtásos pálca után 2 (1) légszemet horgolunk. Utána egy négyráhajtásos (háromráhajt.) pálcát horgolunk az utolsó pálca beszúrási helyébe.

Ha egy betöltött négyzetet szeretnénk a sor végén szaporítani, ezt szemről szemre kell megtennünk. Ehhez az utolsó pálca után 3x (2x) 1 kétráhajtásos pálcát horgolunk az utolsó pálcába, ill. az utolsó kétráhajtásos pálca „lábába”. Így megfelelő mennyiségű szemet, ill. négyzetet lehet hozzáhorgolnunk. A kétráhajtásos pálca ráhajtása megadja az anyag szükséges bekunkorodását.
Ha a bal szélen több négyzetet akarunk szaporítani, ajánlatos egy újabb szállal egy megfelelően hosszú légszem-láncot felvennünk, és erre már a minta szerint horgolhatunk. A szál elejét és végét észrevétlenül elvarrhatjuk a szegélyben.