átlép= átlépjük

dolg= dolgozunk

egyráhajt= egyráhajtásos

Fb= színkód

fogy= fogyasztunk, fogyasztás

ford= fordított, fordulunk

háromráhajt= háromráhajtásos

horg= horgolunk

hurk= hurkolunk

ill.=illetve

ism = ismételünk

K= kör

kapcs= kapcsolunk

kétráhajt= kétráhajtásos

kezd= kezdünk

köt= kötünk

köv.= következő

láncSZ= láncszem

lehurk= lehurkolunk, lehurkolt

leköt= lekötjük

légSZ= légszem

ME= mintaegység

megdupl=megduplázzuk

minta-SZ= minta-szem

össz.= összes, összesen

P= pálca

rh = ráhajtás

S=sor

SZ=szem

szk.=színkód

szap= szaporítunk, szaporítás

szh= szálhossz

szSZ=szélszem

szí S= színe sor

vi S= visszajövő sor

A *-tól ismételjük = egy nagyobb szemkombinációt (mintaegységet) a számnak megfelelő mennyiségben ismételünk.

Amikor egy horgolásmintán a jelek alul összefutnak, a szemeket ugyanabba a szembe kell leölteni, fönti összefutásnál a szemeket együtt kell lehurkolni.